หน้าแรก > อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน > ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
ҾѧѾŧع
  อัตราการเช่าพื้นที่
  31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 60 30 มิ.ย. 60 31 มี.ค. 60 31 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 59 30 มิ.ย. 59 31 มี.ค. 59
โครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) 97% 95% 82% 84% 93% 94% 94% 94%
โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 90% 91% 95% 97% 99% 98% 98% 99%
โครงการบางนา ทาวเวอร์ 94% 97% 99% 99% 98% 98% 98% 97%